shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Inscripció CAMPUS 2019

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ


DADES PERSONALS

Nom i Cognoms del nen/a

Data naixement

DNI

Telèfon contacte

E-mail

Adreça

Població

Codi Postal

Nom i cognoms (Pare/Mare/Tutor)

DNI (pare/mare/tutor)

DADES ESPORTIVES

Es jugador de la Fundació UEO?

Porter/a? (S/N)

Pertany a algun club o escola de futbol actualment?

Número soci UE Olot

Utilitzarà el servei de transport? (S/N)

SETMANES D'ASSISTÈNCIA
(Seleccionar més d'una opció clicant la tecla CTRL)

Indicar intoleràncies alimentàries

Altra informació rellevant

(Podeu adjuntar la documentació necessària per formalitzar la inscripció a continuació escanejant el document o fent-li una fotografia)
Adjuntar DNI:
Adjuntar TARGETA SANITÀRIA:
Adjuntar LLIBRE DE VACUNES: