INSCRIPCIÓ CAMPUS 2023

INFORMACIÓ CAMPUS 2023

QUOTES

FORMULARI de INSCRIPCIÓ

  DADES PERSONALS NEN/A

  Nom i Cognoms del nen/a

  Data naixement

  DNI

  Nº Targeta sanitària

  Telèfon contacte

  E-mail

  Adreça

  Població

  Codi Postal

  * Preus especials pels residents a Santa Pau.

  DADES PARE / MARE / TUTOR/A

  Nom i cognoms

  DNI

  Número soci UE Olot

  DADES ESPORTIVES

  Es jugador de la Fundació UEO?

  Porter/a? (S/N)

  Pertany a algun club o escola de futbol actualment?

  Nivell de natació?

  AUTORITZACIONS

  Drets d'imatge. Us de les imatges i vídeos del campus per part de la organització.

  DADES INSCRIPCIÓ

  SETMANES D'ASSISTÈNCIA
  (Seleccionar més d'una opció clicant la tecla CTRL)

  TRANSPORT

  Utilitzarà el servei de transport? (S/N)

  GERMANS AL CAMPUS

  Té algun germà inscrit al CAMPUS? (S/N)

  FAMILIA NOMBROSA

  Forma part d'una família nombrosa? (S/N) (5% de dte)

  ALTRES DADES

  Indicar intoleràncies alimentàries

  Altra informació rellevant