Formulari Preinscripció

Nom

1r cognom

2n cognom

Data naixement

Posició al camp

Cama hàbil (dreta o esquerra)

Número soci UE Olot

Lloc de residència actual

Pertany a algun club o escola de futbol actualment?

Ha patit o pateix alguna malaltia que pugui suposar un risc per a la pràctica esportiva?