Formulari Preinscripció

  Nom

  1r cognom

  2n cognom

  Data naixement

  Telèfon contacte

  E-mail

  Posició al camp

  Cama hàbil (dreta o esquerra)

  Número soci UE Olot

  Lloc de residència actual

  Pertany a algun club o escola de futbol actualment?

  Ha patit o pateix alguna malaltia que pugui suposar un risc per a la pràctica esportiva?