Transparència

La transparència és un compromís de la UE Olot.

A més d’una obligació, entenem la transparència com una voluntat, una actitud, un instrument imprescindible per millorar la qualitat de la relació amb els socis, col·laboradors, patrocinadors, administració i la ciutadania en general i promoure la seva confiança. I és que la transparència fomenta el retiment de comptes, afavoreix la participació i la implicació i contribueix a prevenir la corrupció.

ESTATUTS

ESTATUTS UE OLOT SAD

ESTATUTS FUNDACIÓ UE OLOT

CODI ÈTIC

CODI ÈTIC UE OLOT SAD

CODI ÈTIC FUNDACIÓ UE OLOT

CODI ÈTIC FCF

PLA DE VOLUNTARIAT FUNDACIÓ UE OLOT

PLA DE VOLUNTARIAT FUNDACIÓ UE OLOT

COMPTES ANUALS

COMPTES ANUALS UE OLOT SAD T 22-23

COMPTES ANUALS FUNDACIÓ UE OLOT T 22-23

COMPTES ANUALS UE OLOT SAD T 21-22

COMPTES ANUALS FUNDACIÓ UE OLOT T 21-22

COMPTES ANUALS UE OLOT SAD T 20-21

COMPTES ANUALS FUNDACIÓ UE OLOT T 20-21

MEMORIES SOCIALS

PROJECTE SOCIAL 23-24

MEMÒRIA SOCIAL 22-23

PROJECTE SOCIAL 22-23

MEMÒRIA SOCIAL 21-22