SITUACIÓ GENERAL ACTUAL (Classificacions)

EVOLUCIÓ ESPORTIVA EQUIPS UNIÓ ESPORTIVA OLOT

Presentem taula resum de la situació de tot els equips de la UNIÓ ESPORTIVA OLOT (clica per veure el document PDF):

Per tal de poder valorar l’evolució dels equips durant la temporada, realitzem el sumatori de les seves classificacions.
En el millor dels casos, aquest valor seria 19 que correspondria a que tots els equips federats ocupessin la primera posició.

Leave a Reply