Inscripció CAMPUS UEO 2018

Formulari d’inscripció

  Nom

  Cognoms

  Adreça

  Població

  Codi Postal

  Data naixement

  DNI

  Telèfon contacte

  E-mail

  Es jugador de la Fundació UEO?

  Número soci UE Olot

  Porter/a? (S/N)

  Pertany a algun club o escola de futbol actualment?

  Utilitzarà el servei de transport? (S/N)

  SETMANES D'ASSISTÈNCIA
  (Seleccionar més d'una opció clicant la tecla CTRL)

  Indicar intoleràncies alimentàries

  Altra informació rellevant

  (Podeu adjuntar la documentació necessària per formalitzar la inscripció a continuació escanejant el document o fent-li una fotografia)
  Adjuntar DNI:
  Adjuntar TARGETA SANITÀRIA:
  Adjuntar LLIBRE DE VACUNES: