Day

juliol 24, 2020

Convocatòria per a la Junta General d’Accionistes

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària de la UNIO ESPORTIVA OLOT, S.A.D. que es celebrarà  a la localitat d’Olot, Restaurant la Deu a les 19:30 hores del dia 26 d’agost del  2020 en primera convocatòria, o al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia.