Posicionament de la UE Olot pel 2024

Aprofitant l’arribada d’un nou any, la Unió Esportiva Olot s’adreça a l’opinió pública i a l’esport català per actualitzar el seu posicionament amb un seguit de punts que busquen la millora de l’actual competició amb la voluntat de fer-la més justa i respectuosa amb les arrels dels clubs i la promoció del talent català.

En temps d’hiperprofessionalització, la UE Olot vol ser coherent amb la seva línia d’actuació dels darrers anys, representada en un seguit d’actes i aliances que podeu trobar expressats al web del club. El posicionament que presentem és ple d’alternatives i idees expressades amb l’única voluntat de millorar el futbol des de la base. Aquesta sèrie de mesures contribuirien a transformar l’anomenat ‘futbol modest’ i a donar-li un sentit més social i vinculat a les seves aficions, enfortint els lligams emocionals i la tasca que realitzen en les seves societats.

 

L’IVA d’entrades i abonaments a l’esport no professional és del 10%. Necessitem que la Federació Catalana de Futbol difongui aquesta sentència

En sentència de 28/6/2021, el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC) va resoldre a favor de la UE OLOT SAD la reclamació economicoadministrativa interposada pel que fa l’IVA a aplicar a la venda d’entrades i abonaments dels socis, al determinar que l’espectacle esportiu tant a Segona Divisió B com a Tercera Divisió s’ha de considerar de caràcter aficionat. Cal que la FCF difongui aquesta sentència per ajudar als clubs a abaratir el cost dels usuaris de carnets de soci de club i compradors d’entrades. Així aconseguiríem una major implicació dels aficionats.

 

Demanem que el repartiment de drets audiovisuals arribi al futbol base i al futbol no professional, tant femení com masculí. Cal cuidar les categories formatives i fer-les partícips dels diners que rep el futbol professional.

En conseqüència, demanem que la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) sol·liciti al Consell Superior d’Esports (CSD) una nova revisió del decret de 5/2015. Proposem que el tant per cent a destinar al futbol no professional sigui del 6% en comptes del 2,5%, percentatge que seria distribuït així:

 • 2 punts pel futbol de base
 • 2 punts pel futbol no professional de categories territorials
 • 2 punts per les categories nacionals.

 

Demanem que el CSD informi a començament de cada temporada sobre la política de repartiment que executarà en les partides que administra.

 • Cal regular progressivament el format corporatiu dels clubs de categoria REF com a Societat Limitada Deportiva, un nivell menys exigent que la coneguda SAD, per simplificar la transparència i bona administració en unes categories tot just creades en les quals els clubs passen greus problemes per a finançar la seva participació sense crear dèficit.

 

Demanem que les competicions estatals tinguin un reglament econòmic que inclogui:

 • Impedir la participació dels clubs que no compleixin amb el pagament de deutes de forma reiterada.
 • Excloure de la venda de clubs com a “unitat de negoci” els drets federatius.
 • Ascensos exclusius en competició, no comprant drets.
 • La RFEF ha de demanar a FIFA regular la multi-propietat de clubs.

 

La Federació Catalana de Futbol té l’obligació de lluitar davant la RFEF pels drets de les 200.000 llicències que actualment té Catalunya i deixar d’una vegada el resignat discurs del ‘és impossible’ i ‘no es pot’

 • Si partim que el criteri de la RFEF diu que “la organización del futbol es intocable”, volem que apliquin els mateixos criteris de classificació que la RFEF té en competicions internacionals com la Champions League.
 • Demanem que el grup cinquè de Tercera Federació classifiqui directament per l’ascens a quatre equips (com Espanya a la Champions) i que els grups amb poques llicències facin fases preliminars o prèvies seguint el mateix sistema europeu.
 • Demanem que la Secretaria General de l’Esport doni suport i impulsi el diàleg federatiu per igualar les possibilitats del talent esportiu català amb la resta del territori espanyol.